Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.mmkw.pl jest firma MOZO Inwestycje sp. z o.o. (zwana dalej Właścicielem) z siedzibą w Gdańsku 80-425, przy ul. Mickiewicza 19/2, NIP 9571086353, REGON 364605184, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.mmkw.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.